Stella ristimine

Esimesed ristimised, esimene kord Sõbra kirikus.